Logo ระบบลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  


ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ซ่อมเสริม ปรับเกรด ปรับพื้นฐาน และชำระเงิน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 9 – 31 พฤษภาคม 2565

งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
272 ถนน พหลโยธิน ตำบล หัวเวียง อำเภอเมือง ลำปาง 52000
โทร.054-217101, 054-228024